Klasy odporności sejfów i szaf – certyfikacja

Dlaczego certyfikowany sejf ?

Bo dzięki temu wiedzą Państwo co kupują, mają potwierdzenie parametrów sejfu czy szafy, dokumenty na wypadek kontroli oraz zapewniony serwis i gwarancję.

Certyfikacja

Potwierdzeniem klasy odporności na włamanie lub na ogień jest atest (certyfikat). Ich wydawaniem zajmują się instytucje i organizacje – najbardziej znane to europejski ECB-S, niemiecki Vds. W Polsce jest to IMP – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Certyfikat potwierdza odporność sejfu wg wytycznych dla danej klasy oraz pozwala na przechowywanie w nim wartości broni lub dokumentów – np. broni (wymóg klasy S1) czy dokumentów tajnych (wymóg klasy S1, typ 2 lub klasy B).

Ważne – certyfikat jest wydawany na dany okres dla producenta (z reguły 3 lat) i w tym czasie producent może się nim posługiwać. Natomiast dla Klienta ważne jest aby zakupić sejf w trakcie obowiązywania certyfikatu a potem zachowuje on ważność do końca użytkowania przez niego wyrobu (o ile nie zmienią się przepisy i wymagania na podstawie których został wydany)

Przechowywanie wartości – odporność na włamanie

Tu znaczenie mają klasy odporności na włamanie: klasy S1, S2 wg normy PN-EN 14450 oraz klasy od 0 do VIII wg normy PN-EN 1143-1. Im wyższa klasa tym większa odporność i wyrób ma wyższy limit przechowywanych wartości i na większą kwotę możemy zawartość sejfu ewentualnie ubezpieczyć (uwaga: jeżeli chcemy ubezpieczyć sejf należy najpierw skonsultować warunki ubezpieczenia ze swoim ubezpieczycielem)

Odporność ogniowa

Może być na dokumenty (papier – wg norm PN-EN 1147-1 lub PN-EN 15659) lub magnetyczne nośniki danych (dyski, taśmy, itp – wg normy PN-EN 1047-1). I tak w skrócie:

LFS 30P – odporność na papier, 30 minut; tzw. lekka odporność na ogień wg normy PN-EN15659

LFS 60P – odporność na papier, 60 minut; tzw. lekka odporność na ogień wg normy PN-EN15659

60 Paper – odporność na papier, 60 minut; tzw. lekka odporność na ogień wg normy NT Fire 017

Class 350 1H – wysoka odporność na papier, 60 minut; pełny wielogodzinny test ogniowy wg normy UL72

Class 350 2H – wysoka odporność na papier, 120 minut; pełny wielogodzinny test ogniowy wg normy UL72

S60P – wysoka odporność na papier, 60 minut; pełny wielogodzinny test ogniowy (m.in. test szoku termicznego, zrzutu z wysokości) wg normy PN-EN 1147-1

S120P – wysoka odporność na papier, 120 minut; pełny wielogodzinny test ogniowy (m.in. test szoku termicznego, zrzutu z wysokości) wg normy PN-EN 1147-1

120 Diskette – odporność na nośniki, 120 minut; tzw. lekka odporność na ogień wg normy NT Fire 017

S60 DIS – wysoka odporność na nośniki, 60 minut; pełny wielogodzinny test ogniowy (m.in. test szoku termicznego, zrzutu z wysokości) wg normy PN-EN 1147-1

S120 DIS – wysoka odporność na nośniki, 120 minut; pełny wielogodzinny test ogniowy (m.in. test szoku termicznego, zrzutu z wysokości) wg normy PN-EN 1147-1

Przechowywanie dokumentów

Przy przechowywaniu dokumentów w kancelariach tajnych w firmach, administracji państwowej, kancelariach możemy posługiwać  klasyfikacją z Rozporządzenia Rady Ministrów gdzie:

Typ 1 – dokumenty niejawne zastrzeżone i poufne

Typ 2 – dokumenty niejawne tajne, poufne i zastrzeżone

Typ 3 – dokumenty niejawne ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone

Typ 4 – dokumenty niejawne ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone

Przy przechowywaniu dokumentów tam gdzie obowiązują Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 59/MON oraz nr 46/MON ewentualnie wg Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, klasyfikacja wyrobów wygląda następująco:

Klasa A – dokumenty niejawne zastrzeżone i poufne

Klasa B – dokumenty niejawne tajne, poufne i zastrzeżone

Klasa C – dokumenty niejawne ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone

Przechowywanie broni

Aktualnie do przechowywania broni wymagany jest dla sejfu atest na minimum klasę S1 wg normy PN-EN 14450. Nie dotyczy to SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne) gdzie obowiązują osobne przepisy (m.in. agencje ochrony mienia i osób, wewnętrzne służby ochronne).