Limity przechowywanych wartości

Poziom ochrony/odporności szaf, sejfów i kas pancernych na włamanie określają klasy odporności S1 oraz S2 wg normy PN-EN 14450 oraz klasy od 0 do VIII wg normy PN-EN 1143-1. Im wyższa klasa sejfu tym większe są limity wartości (gotówka, biżuteria, itp.), które możemy przechowywać w urządzeniu. Możemy również ubezpieczyć zawartość sejfu – należy wówczas uzgodnić ze swoim ubezpieczycielem kwotę ubezpieczenia i w związku z tym klasę sejfu.

Poniżej limity wartości, które można przechowywać w sejfie wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7.09.2010 r.

 Limity określamy w jednostkach obliczeniowych (j.o.) gdzie 1 jednostka obliczeniowa to  równowartość 120 przeciętnych wynagrodzeń wg danych GUS za ostatni kwartał.

Wyliczenia dla poniższych tabel zostały zostały wykonane dla I kwartału 2013r gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3740 zł.

Pojemniki bezpieczne i szafy

Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy
PN-EN 14450

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej

urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu

urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

S1

0,1

44880 PLN

0,2

89760 PLN

0,8

359040 PLN

1,5

673200 PLN

S2

0,2

89760 PLN

0,4

179520 PLN

1,5

673200 PLN

3,0

1346400 PLN

Urządzenia /sejfy, kasy pancerne/

Urządzenia

Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach:

Klasa odporności na włamanie według
PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2

niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu

wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego

wyposażonych w:

1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;

2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń

1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego;

2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń;

3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie

O

0,5

224400 PLN

1,0

448800 PLN

1,5

673200 PLN

2,5

1122000 PLN

l

1,0

448800 PLN

1,5

673200 PLN

3

1346400 PLN

5

2244000 PLN

ll

1,5

673200 PLN

3

1346400 PLN

6

2692800 PLN

10

4488000 PLN

lll

3

1346400 PLN

6

2692800 PLN

10

4488000 PLN

15

6732000 PLN

IV

5

2244000 PLN

10

4488000 PLN

15

6732000 PLN

20

8976000 PLN

V

8

3590400 PLN

15

6732000 PLN

20

8976000 PLN

40

17952000 PLN

VI

12

5385600 PLN

20

8976000 PLN

30

13464000 PLN

60

26928000 PLN

VII

16

7180800 PLN

30

13464000 PLN

40

17952000 PLN

80

35904000 PLN

VIII

20

8976000 PLN

40

17952000 PLN

60

26928000 PLN

120

53856000 PLN

IX

nie dotyczy

60

26928000 PLN

80

35904000 PLN

160

71808000 PLN

X

nie dotyczy

100

44880000 PLN

120

53856000 PLN

200

89760000 PLN

Uwagi:

1. Urządzenia o masie poniżej 1 tony powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 14450.